Afschrijving
Financial Lease bedrijfswagen

Omdat bedrijfswagens meerdere jaren meegaan, mag je niet de volledige aanschafwaarde als kosten opnemen in de administratie van het jaar van de aankoop. De kosten moeten verdeeld worden over de jaren dat je de bedrijfswagen gaat gebruiken. Elk jaar kun je een deel van de kosten aftrekken van de omzet.

Als je met behulp van Financial Lease een bedrijfswagen koopt, komt die altijd voor de aanschafprijs op de balans van je onderneming te staan. De aanschafprijs is meestal exclusief btw, omdat je als ondernemer de btw terug kunt vorderen bij de Belastingdienst. Als je een btw-vrijstelling hebt, dan moet je de bedrijfswagen inclusief btw op de balans opnemen. Ondernemers zijn vrijgesteld van bpm, dus de aanschafprijs is altijd exclusief bpm.

Afschrijving bedrijfswagen in vier stappen
    1. Bepaal de aanschafwaarde (prijs excl. btw + eventuele installatiekosten).

    2. Bereken de restwaarde. Voor bedrijfswagens is de norm 0 tot 10 procent van de aanschafwaarde.
    3. Bereken de economische gebruiksduur. Dit moet een redelijke termijn zijn. De gebruiksduur hangt sterk af van de intensiteit van het gebruik. Een bedrijfswagen mag in maximaal vijf jaar worden afgeschreven. Als je denkt veel kilometers te gaan maken, bijvoorbeeld als je een koeriersbedrijf hebt, mag je de afschrijvingstermijn verkorten tot bijvoorbeeld drie jaar.

    4. Het verschil verschil tussen de aanschafkosten en de restwaarde verdeel je vervolgens in gelijke delen over de economische gebruiksduur. De afschrijving is zo elk jaar even hoog. Lineair afschrijven, heet dat.

Let op: de jaarlijkse afschrijving van een bedrijfswagens mag maximaal 20 procent van de aanschafwaarde zijn. In de praktijk hebben weinig ondernemers last van deze beperking, tenzij je ontzettend veel kilometers maakt. Stel dat je na drie jaar een nieuwe bedrijfswagen moet aanschaffen. Dan heb je maximaal 60 procent kunnen afschrijven, maar de daadwerkelijke afschrijving kan door de vele kilometers op dat moment wel 80 procent zijn. Als je de bedrijfswagen dan verkoopt heb je hogere fiscale boekwaarde dan de restwaarde. Er is dan sprake van een ‘boekverlies’, dat op dat moment alsnog aftrekbaar is.

Bron: Rabobank
Willekeurige afschrijving bedrijfswagen als starter

Startende ondernemers (dat ben je meestal de eerste drie jaar na de start, zie hier de eisen) kunnen investeringen waar de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) op van toepassing is, ook willekeurig afschrijven. Dat houdt in dat je niet hoeft vast te houden aan het vaste jaarlijkse afschrijvingsbedrag, maar zelf kiest hoeveel je afschrijft per jaar.

Zoek naar een (nieuwe) bedrijfswagen

Menu